Seuraa

Esimerkki laskuttajailmoituksta (SI-sanoma)

FKL:n sivuilta voit käydä tekemässä uuden laskuttajailmoituksen, muuttaa jo olemassa olevaa laskuttajailmoitusta tai poistaa laskuttajailmoituksen: http://laskuttajamuutos.finanssiala.fi/laskuttajailmoitus/FinvoiceSenderInfo.asp

 

Alla esimerkki laskuttajailmoituksesta:

 

<eb:PartyId>003712345678</eb:PartyId> lähettäjän ovt-tunnus

<eb:Role>Sender</eb:Role>

</eb:From>

<eb:From>

<eb:PartyId>DABAFIHH</eb:PartyId> lähettäjän pankki 

<eb:Role>Intermediator</eb:Role>

</eb:From>

<eb:To>

<eb:PartyId>SENDERINFO</eb:PartyId> sanoman tyyppi

<eb:Role>Receiver</eb:Role>

</eb:To>

<eb:To>

<eb:PartyId>TAPIFI22</eb:PartyId> sanoman vastaanottajapankki (kaikkiin pankkeihin tulee lähettää omansa)

<eb:Role>Intermediator</eb:Role>

</eb:To>

<eb:CPAId>yoursandmycpa</eb:CPAId>

<eb:Service>Routing</eb:Service>

<eb:Action>ProcessInvoice</eb:Action>

<eb:MessageData>

<eb:MessageId>12345678</eb:MessageId> yksilöivä sanoman tunniste, joka tulee olla olla uniikki

<eb:Timestamp>2013-11-18T11:11:00+02:00</eb:Timestamp> sanoman aikaleima

</eb:MessageData>

</eb:MessageHeader>

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<eb:Manifest eb:id="Manifest" eb:version="2.0">

<eb:Reference eb:id="FinvoiceSenderInfo" xlink:href="2013111811111214">

<eb:Schema eb:location="http://www.pankkiyhdistys.fi/verkkolasku/finvoice/FinvoiceSenderInf..." eb:version="2.0"/>

</eb:Reference>

</eb:Manifest>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="FinvoiceSenderInfo.xsl"?>

<FinvoiceSenderInfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FinvoiceSenderInfo.xsd" Version="2.0">

<MessageDetails>

                                    <MessageTypeCode>SENDERINFO</MessageTypeCode> 

                      <MessageTypeText>LASKUTTAJAN ILMOITUS</MessageTypeText> 

                                    <MessageActionCode>ADD</MessageActionCode> sanoman tyyppi (ADD, CHANGE tai DELETE)

                                    <MessageActionCodeIdentifier>00</MessageActionCodeIdentifier>

                                    <MessageDate Format="CCYYMMDD">20131118</MessageDate>

                                    <SenderInfoIdentifier>044</SenderInfoIdentifier> sanoman tunniste

                  </MessageDetails>

                  <SellerPartyDetails>

                                    <SellerPartyIdentifier>1234567-8</SellerPartyIdentifier> lähettäjän y-tunnnus

                                    <SellerOrganisationNames LanguageCode="FI">

                                                      <SellerOrganisationName>AS OY TESTIKATU 1</SellerOrganisationName> lähettäjän nimi 

                                    </SellerOrganisationNames>

                                    <SellerPostalAddressDetails>

                                                      <SellerStreetName>TESTIKATU 1</SellerStreetName> lähettäjän osoitetiedot

                                                      <SellerTownName>HELSINKI</SellerTownName>

                                                      <SellerPostCodeIdentifier>00100</SellerPostCodeIdentifier>

                                                      <CountryCode>FI</CountryCode>

                                                      <CountryName>Suomi</CountryName>

                                    </SellerPostalAddressDetails>

                  </SellerPartyDetails>

                  <InvoiceSenderInformationDetails>

                                    <SellerWebaddressNameText></SellerWebaddressNameText>

                                    <SellerWebaddressText></SellerWebaddressText>

                                    <InvoiceSenderAddress>003712345678</InvoiceSenderAddress> lähettäjän ovt tunnus

                                    <InvoiceSenderIntermediatorAddress>DABAFIHH</InvoiceSenderIntermediatorAddress> lähettäjän operaattoritunnus 

                  </InvoiceSenderInformationDetails>

                  <SellerAccountDetails> lähettäjän pankkitilin tiedot. Jos pankkitili vaihtuu, tulee SI-sanomat lähettää uudestaan CHANGE-sanomina

                                    <SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI1552210510002324</SellerAccountID>

                                    <SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">OKOYFIHH</SellerBic>

                  </SellerAccountDetails>

                  <SellerInvoiceDetails>

                                    <SellerDirectDebitIdentifier>006913935</SellerDirectDebitIdentifier>

                                    <PaymentInstructionIdentifier>V</PaymentInstructionIdentifier> laskutusaiheenkoodi, joka tulee olla sama laskulla ja laskuttajailmoituksella, sillä laskuttajailmoitukset kohdistetaan tämän perusteella

                                    <SellerInstructionFreeText LanguageCode="FI">Anna viimeisimmän laskun viitenumero.</SellerInstructionFreeText>

                                    <SellerInstructionFreeText LanguageCode="SV">Ge den senaste fakturans referensnummer.</SellerInstructionFreeText>

                                    <SellerInstructionFreeText LanguageCode="EN">Enter the reference number.</SellerInstructionFreeText>

                                    <SellerInvoiceTypeDetails>

                                                      <SellerInvoiceTypeText LanguageCode="FI">Vastike/vuokra</SellerInvoiceTypeText>

                                                      <SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="FI" SellerInvoiceIdentifierType="01">Viitenumero</SellerInvoiceIdentifierText>

                                    </SellerInvoiceTypeDetails>

                                    <SellerServiceCode>01</SellerServiceCode>

                  </SellerInvoiceDetails>

</FinvoiceSenderInfo>

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit